ABC_1jaar_topbanner

Amsterdams Bureau voor Communicatie

By adminton, 1 januari 2014

1 jaar ABC!

“Het Amsterdams Bureau voor Communicatie (ABC) is hét communicatieadviesbureau van de gemeente Amsterdam. We leveren professionals met een brede kennis van het communicatievak aan alle gemeentelijke diensten, stadsdelen en bedrijven.”

En sinds 1 januari 2013 hoor ik ook bij de club! Dat is te zeggen, ik sta in het bestand. ABC heeft me in het afgelopen jaar alle hoeken van het gemeentelijk bedrijf laten zien, van Stadskrant tot Stopera. Ik word ingehuurd voor complexe en inhoudelijke tekstproducties en verslagleggingen, maar ook om een complete campagne te bedenken of een kinderlijk eenvoudig voorwoord te schrijven.

Slimmer Reizen
Campagne voor minder parkeerplekken en meer leefruimte in West.

PIJOFACH-interviews
Amsterdam moet bezuinigen, en niet zo’n klein beetje ook. Met de directeuren van alle bedrijfsonderdelen (Personeel, ICT, inkoop & informatie, Juridische zaken, Organisatie, Financiën, Archief, Communicatie en Huisvesting & facilitaire zaken) werd in afzonderlijke sessies een plan opgesteld. Aan mij de vraag om het proces en de plannen leesbaar te verwoorden.

Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht
Brief van wethouder Eric van der Burg aan alle kinderen van Amsterdam.

Gebiedsgericht werken
Management summary van een nieuwe, gemeentelijke werkwijze, als exponent van de landelijk geprezen participatiemaatschappij.

Bewonersgestuurde wijkontwikkeling
Missietekst, hand-out en (vormgeving van) flyer voor Dienst Wonen, Zorg en Samenleven.

Amsterdam Economic Board
Brochure over de Board en de strategie om Groot Amsterdam op te stuwen in de vaart der volken. In 2020 moet de metropoolregio tot de vijf meest aantrekkelijke vestigingsplaatsen van Europa behoren.

Stedelijk handhavingsprogramma 2014
Handhaving gaat de hele gemeente aan. Veel partijen hebben er wat over te zeggen, en allemaal hanteren ze een eigen stijl. De programmavoorstellen voor 2014 heb ik herschikt en herschreven tot een uniforme, leesbare tekst.

Bestuursdienst Jaarrekening 2013
Redactie en revisie van verantwoordingsteksten.